Symtom övergångsåldern

Övergångsåldern är en omvälvande och tidvis turbulent period i livet. Man kan uppleva många besvär och obehag som kan påverka ens vardag och livskvalitet. De obehag som kan manifestera sig är symtom på stora förändringar i kroppens hormonbalans under den tid som man befinner sig i övergångsåldern.

Vanliga symtom
De symtom som kan uppträda när man är på väg in övergångsåldern är bekanta för de flesta. Tecken eller symtom som är relaterade till övergångsåldern brukar i vanliga fall visa sig från och och med 40-årsåldern och uppåt. Vanligt förekommande och typiska symtom som många drabbas av är:

  • Värmvallningar. De upplevs i många fall som en våg av intensiv värme som sköljer över överkroppen och rör sig uppåt mot huvudet.
  • Riklig svettning. Svett kan vara ovanligt riklig. Man kan även drabbas av svettattacker som följer efter värmevallningar. Man kan även svettas oftare än normalt.
  • Oregelbunden menstruation. Blödningar börjar komma oregelbundet. Menstruationen kan komma tätare än normalt eller komma med längre mellanrum. Blödningarna kan även variera i volym, de kan vara rikligare eller mindre än normalt.
  • Störningar i sömnen. Det kan vara svårt att sova eller man vaknar på natten oftare än normalt. Det är även vanligt att man vaknar på grund av nattliga svettningar.
Svettningar och värmevallningar är vanliga besvär

Svettningar och värmevallningar är vanliga besvär

Övergångsåldern och förändringarna i kroppens hormoner kan påverka humöret och ens sinnestämning. Ovanligt stora humörsvängningar är ett vanligt symtom. Denna livsfas kan även utlösa nedstämdhet eller depressioner. Förutom de tidigare nämnda problem kan man även drabbas av yrsel eller huvudvärk.

Problem i underlivet är relativt vanligt förekommande. Slemhinnorna i underlivet kan bli torra och ömtåliga. Detta kan föra med sig problematik som klåda och sveda, mindre blödningar samt det kan göra ont vid samlag. Andra besvär som kan drabba underliv under övergångsåldern är problem med urinvägarna.

Vad är det som orsakar symtomen?
Bakgrunden till alla besvär och symtom som kan uppträda under övergångsåldern är de omfattande förändringarna i kroppens hormoner. De orsakas i synnerhet av de minskade halterna av östrogen i kroppen.

Övergångsålderns tre faser
Övergångsåldern är en period som kan delas upp i olika delar. Man kan dela in den i tre huvudsakliga faser. De kallas vanligen för den premenopausala tiden, tiden kring menopausen eller perimenopaus samt den postmenopausala tiden.

Den premenopausala fasen är den första delen på övergångsåldern. Det brukar beskrivas som den period som varar mellan inledningen av övergångåldern fram tills tiden omedelbart före den sista mensen eller menopausen. Den del av övergångsåldern som benämns perimenopaus är den tid som är närmast före menopasuen och tiden som kommer närmast efter. Den postmenopausala tiden är den fas som infaller 12 månader efter den sista mensen.

Symtomen varierar ofta beroende på vilken fas i övergångsåldern det gäller. Under den premenopausla tiden är värmevallningar, svettningar, orgelbunden menstruation samt sömsvårigheter bland de vanligaste besvären.

Den tid som kallas för perigmenopaus för ofta med sig besvär som kraftiga förändringar i menstruation, värmevallningar och svettningar, huvudvärk, yrsel samt torrhet i underlivet. Det är under denna fas som humörsvängningar och depressioner vanligast förekommande.

Under den postmenopausala perioden är torrhet i slida och underliv vanliga problem. Andra vanliga problem under denna period är yrsel, problem med urinvägar. Svettningar och värmevallningar är relativt vanliga.

Vissa symtom är vanliga under alla faser. Värmevallningar och svettningar är två symtom som förekommer under hela övergångsåldern. Vidare kan man drabbas av dem innan övergångsåldern börjar.