Övergångsåldern (klimakteriet, menopaus)

Övergånsgåldern är en av livets mest omvälvande perioder. Stora förändringar sker i kroppen, man kan nästan beskriva den som en omvänd pubertet. Ägglossningen minskar för att till slut upphöra och den sista menstruationen inträffar under denna del av livet. Hormonbalansen förändras radikalt och kan skapa turbulens i kroppen. En del tänker på övergångsåldern som turbulent period som är förknippad med besvär som värmeattacker, riklig svettning, huvudvärk och humörsvängningar. Med det är även en period som kan ses som en fas i livet som kan symbolisera mognad och en övergång till medelåldern.

Varför börjar övergångsåldern?
Det som sätter igång övergångsåldern är att kroppen börjar att producera mindre mängder av det kvinnliga könshormonet östrogen. Den naturliga effekten av detta blir att halterna av östrogen i kroppen sjunker.

Den största delen kroppens produktion av östrogen sker i äggstockarna. Detta betyder i praktiken att äggstockarna minskar produktionen av könshormonet. Samtidigt som produktionen av östrogen reduceras, minskas även produktionen av hormonet progesteron. Minskade halter av de två hormonerna leder till att fortplantningsmekanismen gradvis stängs ned. Ägglossningen avtar för att till slut upphöra. Cykeln med höga och föränderliga nivåer av östrogen som uppträder med ägglossning och menstruation avtar och försvinner.

Naturliga förändringar i hormonbalansen
Minskande halter av östrogen kommer från naturliga orsaker. Under livstiden varierar halterna av könshormon. Det första stadiet är den tid i livet som infaller före puberteten. Östrogennivåerna är under denna period låga och håller sig på en jämn nivå hela tiden. När puberteten börjar ökas produktionen av östrogen, och stora förändringar sker. Den första menstruationen infaller och den fertila delen av livet börjar. Halterna av östrogen i kroppen är höga och varierande i samband med menstruationscykeln. Denna fas av livet pågår normalt i runt 40 år, men det är inte helt ovanligt att den varar längre eller kortare tid.

Efter att menstruationer och ägglossning inträder nästa period i livet, och denna markeras med att kroppen gradvis minskar produktionen av könshormon.

Menstruationen påverkas
Förändringar som sker i kroppen under övergångsåldern påverkar menstruationen. Minskad produktion av östrogen och reducerad ägglossning leder till att menstruationscykeln förändras. Den första effekten som man kan märka av är att mensen börjar komma oregelbundet. Den kommer ofta med allt längre mellanrum än normalt, men kan även inträffa med tätare intervaller eller en kombination av båda.

Oregelbundna blödningar är ofta ett av de första tecknen på att man börjar gå in i övergångsåldern. Det är inte ovanligt att det kan gå upp till 4 månader mellan menstruationerna. Blödningarna kommer till slut allt mer sällan för att upphöra helt.

Eftersom oregelbundenheten i menstruationerna kan skapa en viss osäkerhet kan det vara svårt att vara helt säker om man fått sin sista mens. Det säkraste tecknet att veta ifall man har fått sin sista mens är om det har gått 12 månader eller mer sedan den sista blödningen. Om det har gått mer än 1 år och man plötsligt börjar få mens igen bör man kontakta läkare.

Den sista menstruationen brukar komma mellan 45 till 57 års ålder, men kan inträffa tidigare eller senare. Den kommer i genomsnitt runt 51 års ålder för kvinnor i västvärlden.

När börjar övergångsåldern och hur länge vara den?
Många förknippar övergångsåldern med den senare delen av 40-årsåldern till den tidigare delen av 50-årsåldern. Det kan variera mycket när en individ går in i övergångsåldern, ett vanligt ålderspann när det inträffar sträcker sig från 44 upp till 56 års ålder. Individuella variationer har stor påverkan när övergångsåldern börjar, det kan ske tidigare som runt den tidiga 40-årsåldern eller ännu tidigare. Den kan även börja senare än 56 år.

Så länge varar klimakteriet
Det skiljer sig mycket mellan olika individer på hur länge man befinner sig i övergångsåldern. Den normala tidsperioden kan vara allt från så kort som sex månader upp till fem år.

De flesta stannar i övergångsåldern mellan två och fem år. Eftersom det kan vara stora skillnader mellan olika individer kan tiden man befinner sig i perioden skilja sig från det normala tidsspannet. Vissa kvinnor går inte in övergångsåldern eller befinner sig i den under sex månader, andra kan känna av effekterna över 10 år.

Övergångsåldern brukar börja i vanliga fall börja som tidigast några år innan den sista menstruationen. I de flesta fall börjar denna livsfas ett eller två år innan den sista mensen.

Tecken på att övergångsåldern börjar närma sig
Hur kan man veta om man börjar gå in i övergångsåldern? När man börjar närma sig denna del av livet finns det men mängd symtom och tecken som kan visa sig. Det ofta relativt lätt att känna igen dem och många är välkända. En annan faktor som gör symtomen lätta att känna igen är att uppträder i ett specifikt ålderspann, vanligtvis kring 40-årsåldern och uppåt. Symtomen som övergångsåldern för med sig är ofta synonymt med de besvär som man kan uppleva under denna period av livet.

Vanliga tecken är:

  • Riklig svettning samt att man svettas oftare än normalt.
  • Upplevelser av att man känner sig onormalt varm eller upplever vågor av hetta på överkroppen och huvud.
  • Man kan bli mer lättirriterad eller upplever humörsvängningar oftare än normalt.
  • Det kan vara svårt att somna in eller att man vaknar många gånger under sömnen.
  • Andra symtom som kan visa sig är besvär i underlivet och torra slemhinnor.

Individuella skillnader på hur allvarliga symtomen är samt hur många som uppträder är stora:

  • Över 7 av 10 kvinnor upplever besvär eller symtom relaterade till övergångsåldern
  • Runt 3 av 10 upplever besvären så svåra att de söker vård eller behandling för att lindra dem
  • Ungefär 30% av alla kvinnor drabbas av mer än fyra symtom

Det är tyvärr vanligt att besvär som uppträder under övergångsåldern är så kännbara att de innebär problem i vardagslivet och inverkar negativt på livskvaliteten.

Problem med underliv vanligt
Problem som drabbar underliv och slemhinnor är vanliga, ungefär 50% av alla kvinnor under övergångsåldern. Det kan även förekomma att man måste kissa ovanligt ofta eller att man har svårt att hålla tätt.

Humöret påverkas
Sinnesstämning kan påverkas utöver humörsvängningar. Depressioner och nedstämdhet förekommer relativt ofta i samband med övergångsåldern. Problematik av denna typ förekommer vanligtvis vid tiden runt den sista menstruationen. Symtom som påverkar humör för tyvärr ofta med sig sömnsvårigheter.

Hur kan man lindra besvär och obehag?
De besvär som uppträder under övergångsåldern är effekter på de stora omvälvningar som sker i kroppen. Det finns många sätt att hantera och lindra dem.

Livsstil och vanor kan verka förebyggande. En sund livsstil med regelbunden motion kan mildra besvär. Att försöka stressa mindre eller lära sig att hantera stressen på ett bättre sätt kan bidra till att man upplever besvär under övergångsåldern mindre påtagliga.

Det värt att pröva avslappningsövningar, de bidrar ofta till att symtom upplevs mildare och underlättar en att hantera besvären bättre.

Det finns effektiva behandlingar och mediciner för att ta bort eller lindra symtom och obehag relaterade till övergångsåldern. Hormonbehandlingar är en vanlig behandling, de receptbelagda och utformas i samråd med läkare. De är mycket effektiva, men kan föra med sig ovälkomna bieffekter som kan vara problematiska.

Naturläkemedel och receptfria preparat är ett bra alternativ till receptbelagda hormonbehandlingar. De passar för att lindra milda till måttliga besvär relaterade till övergångsåldern.