Östrogen och klimakteriet

Könshormoner som östrogen och progesteron är intimt sammankopplade med övergångsåldern. De är den största orsaken till de förändringar som sker i kroppen och är en viktig del av behandlingar mot besvär som så påtagliga att de stör livskvaliteten eller påverkar hälsan.

Sambandet mellan könshormon och övergångsåldern
Det är när kroppen börjar producera mindre östrogen som en slags förberedelse för att gradvis stänga av fortplantningsapparaten som är det som startar övergångsåldern. Detta sker i normala fall efter att nivåerna av östrogen i kroppen har legat på en hög nivå i ungefär 40 år.

Minskad produktion av östrogen är en naturlig fas i livet. Halterna av östrogen är inte på samma nivåer hela livet. Under den del av livet som inträffar före puberteten håller halterna av könshormonet östrogen en låg och jämn nivå. När puberteten inträffar ökar produktionen av östrogen och ger upphov till stora förändringar i kroppen. Efter att de processer som pågår under puberteten är avlutade går kvinnan in i den fertila delen av livet. Nivåerna av östrogen i kroppen håller höga nivåer och varierar i samband med menstruationscykeln. Denna del av livet varar vanligtvis i cirka 40 år.

Efter denna period har passerat börjar kroppen minska produktionen av könshormon och fortplantningsapparaten börjar stängas av och övergångsålder påbörjas. Halterna av könshormon sjunker gradvis under perioden och efter alla förändringar som sker under övergångsåldern är färdiga stabiliseras halterna av östrogen i kroppen på en låg och jämn nivå.

Hormoner kan lindra besvär och symtom
Det är först och främst sjunkande halter av könshormon som ger upphov till symtom och besvär under övergångsåldern. För att behandla allvarliga besvär som sänker livskvalitet eller påverkar hälsa är hormonbehandling baserad på östrogen en mycket effektiv åtgärd. Den princip som hormonbehandlingar bygger på är att tillföra kroppen hormoner eller justera hormonnivåer.