När börjar övergångsåldern

Övergångsåldern är en av livets mest dramatiska och omvälvande perioder. Det sker stora förändringar under denna del av livet. Det finns många olika sätt att se på övergångsåldern. Många ser denna del av livet en övergång till medelåldern eller en början på medelåldern.

När börjar övergångsåldern?
Det är svårt att säga exakt när övergångsåldern börjar. Den är inte knuten till en absolut ålder, utan hänger ihop med de förändringar som sker i kroppens hormonbalans som inträffar när slutet på den fertila delen i livet börjar närma sig. Det går dock att säga att övergångsåldern sker under ett viss ålderspann. Generellt sker det från 40-årsåldern och uppåt. När en kvinna går in i övergångsåldern varierar mycket, men det inträffar normalt från 44 års ålder upp till så sent som vid 55 års ålder. Eftersom variationen är stor kan övergångsåldern börja tidigare eller senare för vissa.

Hur länge varar den?
Det kan även skilja sig väldigt mycket hur länge övergångsåldern pågår. De individuella variationerna är stora. I vanliga fall kan den pågå i en så kort period som sex månader upp till en period som kan sträcka sig över 5 år. I de flesta fall varar övergångsåldern mellan två till fem år. Eftersom det finns stora variationer är det inte ovanligt att perioden varar betydligt längre. Det förekommer att övergångsåldern kan vara upp till 15 år. För andra kvinnor kan denna fas av livet vara kortare än sex månader. En del kvinnor går aldrig in i övergångsåldern, utan får sin sista menstruation och märker inte av några symtom.