Dagsarkiv: april 12, 2017

Vad är det för skillnad på svamporganismer och svampar som växer i skogen?

Det låter förstås väldigt dumt att fråga sig detta, de flesta skulle säga att det är klart de inte är samma. Detta borde vara uppenbart att de inte är samma, men en sak som är mindre klart och de är ingår i samma grupp, dvs svamporganismer. Är de mikroskopska hudsvamparna och ”svampväxter” samma familj? Är hudsvampar som exempelvis jästsvampar besläktade med exempelvis kantareller och champinjoner?

Efter lite sökning på vad svamp faktiskt är för något kom jag fram till svampar är en egen kategori i gruppen levande organismer. De räknas inte som djur, växter eller encelliga organismer. Kategorin svampar har en stor artrikedom och finns i många olika former. Och det är faktiskt så att mikroskopiska svampar som exempelvis jästsvampar som lever på huden är besläktade med svampar som växer i skogen. Det som skiljer mellan encelliga eller mikskopiska svampar och svampar som ser ut som växter är att de senare tillsammans bildar större organismer genom att de består av många enskilda ”svampceller”. Mikroskopiska och encelliga svamporganismer finns enligt medicinskt inriktad information om svampinfektioner på kroppen hos alla människor och djur. De lever av restprodukter som kroppen producerar. De absorberar dessa restprodukter vilket gör att tillgången till deras näring reglerar deras antal. Om det är ovanligt stor tillgång till näring kan svamppopulationen explodera och det är oftast då de orsakar en svampinfektion. Även hudens eller slemhinnors PH-värde är en viktig faktor. Svamp trivs inte bra i låga PH-värden eller sura miljöer men trivs bättre i höga PH-värden. Detta innebär att om PH-värdet förändras kan detta ge bättre eller sämre förutsättningar för tillväxt. Det naturliga PH-värdet på huden och i slemhinnorna ger balanserade förutsättningar, hudsvamparna kan överleva och leva på kroppens restprodukter men kan inte bli för många. Sedan verkar det som att kroppen till viss del behöver en viss mängd hudsvampar eller dermatofyter som de även kallas. De hjälper till att bli av med restprodukter som annars hade ackumulerats och hade förmodligen orsakat besvär.

Svampar som växer och bildar formationer bestående av många ”svampceller” finns i många släkten. De räknas som flercelliga organismer och vissa släkten innehåller allt från encelliga, mikroskopiska flercelliga till stora flercelliga organismer. Exempel på större, flercelliga svampar är hattsvampar där de flesta svampar man äter ingår. Eftersom det finns så många olika sorters svamporganismer finns det flercelliga svampar i nästan alla miljöer och storlekar.