Behandling övergångsåldern

Det varierar mycket hur olika kvinnor upplever övergångsåldern. Majoriteten upplever någongång besvär, runt 7 av 10 kvinnor upplever vissa besvär eller obehag. Den största skillnaden ligger i hur allvarliga besvären är samt hur många som uppträder. En del upplever inga eller mycket milda besvär och symtom. En stor del kvinnor upplever obehag, men de är ofta hanterbara. Tyvärr lider många kvinnor av så stora besvär att de orsakar dem problem i vardagen och kan sänka livskvaliteten märkbart. Så många som 30% lider av så stora obehag att de måste söka läkarvård.

Olika sätt att hantera och behandla besvär
Det finns en mängd olika sätt att hantera dessa problem, och det är väldigt individuellt hur man väljer att åtgärda dem. Man kan behandla besvären med mediciner eller naturläkemedel.

Alternativa åtgärder är att använda sig av akupunktur eller avslappningsövningar. Andra får lindring av besvär genom att egenvård och förebyggande åtgärder.

De som inte väljer att använda sig av medicin eller behandlingar gör detta på grund av många olika anledningar. En vanlig anledning att man kan vara orolig för de bieffekter som en del mediciner kan föra med sig. Ibland är obehag och besvär så pass milda att de kan hanteras relativt lätt utan mediciner.

Mediciner och behandlingar
När man vill effektivt åtgärda besvär under övergångsåldern som är svåra eller påverkar vardag eller livskvalitet finns det effektiva behandlingar och mediciner. Det finns ett par varianter, men en av de vanligaste och kanske mest effektiva är hormonbehandlingar.

Hormonbehandlingar
Denna typ behandling är vanligen baserade på att behandla kroppen hormonbalans. Hormonen östrogen eller progesteron är de två huvudsakliga komponenter som man baserar denna typ av behandlingar för besvär under övergångssåren. När progesteron används i hormonbehandlingar används i regel ett ämnen som går under namnet gestagen eller progestagen som innehåller progesteron.

Östrogen är det hormon som används i de flesta behandlingar. Principen bakom hormonbehandlingar är relativt enkel, man tillför kroppen ett hormon för att öka eller justera hormonbalansen i kroppen för åtgärda obehag som är orsakade av förändrad hormonbalans. Medicinerna som används i behandlingarna kan komma i många olika former, bland annat:

  • Tabletter
  • Gel
  • Plåster

En hormonbehandling kan tillföra hormoner till hela kroppen eller en specifik del av kroppen. Behandling av en specifik del av kroppen kallas för lokal behandling och används först och främst mot besvär i underlivet. Medicinerna som används i hormonbehandlingar är med få undantag receptbelagda och utformning av en behandling sker i samråd med läkare. Det finns receptfria lokala hormonbehandlingar mot besvär i underlivet.

Behandlingen är effektiv, men kan för med sig biverkningar av varierande grad. Intensiva kurer där högre doser hormon tillförs kroppen kan ge värre biverkningar än mildare behandlingar. Ett par vanliga biverkingar som kan uppträda är spänningar i bröstet, illamående, huvudvärk. Man kan känna sig svullen. Humörsvängningar är även det en potentiell biverkning.

Naturläkemedel och kosttillskott i klimakteriet
Förutom receptbelagda hormonbehandlingar finns det en del alternativ. Naturläkemedel är ett alternativ som är värt att överväga för att lindra milda till måttliga besvär.

För att ett preparat eller kur ska kunna få kalla sig naturläkemedel måste vara testade och godkända av läkemedelsverket. I testningen ingår det att de preparat och mediciner som sorterar i denna kategori ska vara säkra att använda för egenvård och ha en bevisad effekt. De är mildare än receptbelagda mediciner och har i regel mindre biverkningar, men är ofta mindre potenta. Många av dem har även en viss förebyggande effekt. I många fall fungerar de enligt liknande principer som receptbelagda mediciner, de tillför kroppen ämnen som dämpar besvär som kan uppträda under övergångsåldern. Mer information här om naturläkemedel från Läkemedelsverket.

Kosttillskott kan ha en viss lindrande och förebyggande effekt på besvär relaterade till övergångsåldern. De som är lämpliga under övergångsåldern tillför kroppen vitaminer och ämnen som stärker kroppen och tillför ämnen som kroppen behöver under denna period av livet.

Det kan vara värt besväret att pröva andra typer av behandlingar som inte innefattar mediciner eller kosttillskott. Akupunktur är en metod som inte baserar sig på mediciner och kan ha en viss effekt mot symtom och besvär.